Контакт

Коце Димов, претседател

# Позиција Име Телефон Број на мобилен телефон Факс
1 Претседател Коце Димов 02 3 163 551
2 Секретар Драган Дојчиновски +389 2 3 163 551 +389 2 3 163 551

You are here