Дополнување на името на ФСРИМ

  • PDF

По барање на Меѓународниот Параолимписки Комитет, во фаза на разгледување од страна на општинските Сојузи за дополнување на името на Федерацијата, односно полното име на да биде: „Федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Македонија - Македонски Параолимписки Комитет“. Општинските Сојузи треба во писмена форма да се изјаснат по ова прашање, а одлука ќе донесе Собранието на ФСРИМ на своја седница.

You are here